Toate documentele

Titlusortează ascendent Categorie
Solicitarea activităţilor de integrare pentru străini
Raport pe activitatea BMA pentru anul 2017
Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2010-2015
Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2008-2013
Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2005-2010
Prelungirea dreptului la muncă şi dreptului de şedere în scop de muncă (lucrător imigrant)
Prelungirea dreptului de şedere provizorie (alte cazuri)
Pagina web http://bma.gov.md (Drupal)
Ordin CRIS Registru Nr. 164 din 12.05.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” Nomenclatorul serviciilor
Model de completare a demersului pentru prelungirea vizei (persoană juridică)
Model de completare a demersului pentru eliberarea invitației (persoană juridică)
Model de completare a cererii pentru prelungirea vizei (persoană fizică)
Model de completare a cererii pentru eliberarea invitației (persoană fizică)
Lista actelor necesare pentru prelungirea vizei (persoană juridică)
Lista actelor necesare pentru prelungirea vizei (persoană fizică)
Lista actelor necesare pentru obținerea invitației (persoană juridică)
Lista actelor necesare pentru obținerea invitației (persoană fizică)
Invitarea străinului în scop de reîntregirea familiei (pentru membrii de familie ai străinilor cu drept de ședere în Republica Moldova)
Invitarea străinului în scop de reîntregirea familiei (pentru membrii de familie ai cet. Republicii Moldova)
Informație despre numărul străinilor documentați cu permise de ședere în Republica Moldova la data de 31.03.2019

Pagini