Imigrare

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 331
din 5 mai 2011
LISTA
statelor ai căror cetățeni necesită invitații pentru perfectarea
vizei de intrare în Republica Moldova
Nr.
Simbol Statal
Statul
1.
Republica Islamică Afganistan
 
2.
Republica Algeriană Democratică şi Populară
 
3.
Republica Populară Bangladesh
 
4.
Burkina Faso
 
5.
Republica Camerun
 
6.
 
Republica Ciad
 
7.
 
Republica Congo
 
8.
Republica Democratică Congo
 
9.
Republica Coasta de Fildeș
 
10.
Republica Populară Democrată Coreeană
 
11.
Republica Arabă Egipt
 
12.
Statul Eritreea
 
13.
Republica Ghana
 
14.
Republica Indonezia
 
15.
Regatul Haşemit al Iordaniei
 
16.
Republica  Islamică Iran
 
17.
Republica Irak
 
18.
Republica Libaneză
 
19.
Republica Liberia
 
20.
Libia
 
21.
Republica Mali
 
22.
Republica Islamică Mauritania
 
23.
Regatul Maroc
 
24.
Republica Federală Nigeria
 
25.
Republica Niger
 
26.
Republica Islamică Pakistan
 
27.
Republica Sierra Leone
 
28.
Republica Federală Somalia
 
29.
Republica Sudan
 
30.
Republica Arabă Siriană
 
31.
Republica Tunisiană
 
32.
Turkmenistan
 
33.
Republica Yemen
 
34.
Republica Sudanul de Sud
 
35.
Autoritatea Națională Palestiniană
 

 

Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a vînzătorilor profesioniști
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  vânzătorilor  profesionişti;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Documentul ce confirmă că sînt împuterniciţi de către o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene să negocieze vânzarea de servicii sau de mărfuri ori să încheie contractul de vânzare a serviciilor sau mărfurilor în Republica Moldova;
4. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a prestatorilor de servicii contractuale
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  prestatorilor de servicii contractuale;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Documentul ce confirmă obţinerea unui contract de prestare de servicii pentru cel mult 12 luni;
4. Documentul care confirmă împuternicirea dată de persoana juridică angajatoare privind prestarea temporară a unor tipuri de servicii în interesul acesteia;
5. Dovada calificării sau experienţei profesionale a străinului de cel puţin 3 ani;
6. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a profesioniștilor independenți
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  profesioniştilor  independenţi;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Contractul de prestare de servicii încheiat pe o perioadă de cel mult 12 luni;
4. Actul de studii sau de calificare şi de confirmare a experienţei profesionale în domeniu de cel puţin 6 ani;
5. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorilor sezonieri în munci agricole
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  lucrătorilor sezonieri în munci agricole;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Copia de pe viza de scurtă şedere, după caz;
4. Copia contractului individual de muncă;
5. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorilor frontalieri
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  lucrătorilor frontalieri;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Copia de pe viza de scurtă şedere, după caz;
4. Copia contractului individual de muncă;
5. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a specialistului în domeniul IT
1. Declaraţia pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în RM;
2. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei; 
3. Copia paşaportului naţional al străinului;
4. Copia de pe viza de scurtă şedere, după caz;
5. Copia contractului de prestări servicii;
Список документов для временного пребывания в Республике Молдова профессиональных продавцов
1. Декларация под собственную ответственность о цели и сроке пребывания иностранца из страны Европейского Союза;
2. Оригинал и копию загранпаспорта, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
3. Документ подтверждающий наделение, юридическим лицом государства–члена Европейского Союза, иностранца полномочиями на ведение переговоров по продаже услуг или товаров, или на заключение договоров продажи услуг или товаров в Республике Молдова, переведенный на государственный язык; 
4. 2 цветных фотографий 3x4.
 
Список документов для временного пребывания в Республике Молдова сельскохозяйственных сезонных работников 
1. Декларация под собственную ответственность о цели и сроке пребывания иностранца для выполнения с/х сезонных работ;
2. Оригинал и копию загранпаспорта, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
3. Копия краткосрочной визы, при необходимости;
4. Копия трудового контракта;
5. 2 цветных фотографий 3x4.
 
Список документов для временного пребывания в Республике Молдова поставщиков договорных услуг
1. Декларация под собственную ответственность о цели и сроке пребывания иностранца из страны Европейского Союза;
2. Оригинал и копию загранпаспорта, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
3. Документ подтверждающий наделение, юридическим лицом–работодателем государства–члена Европейского Союза, иностранца полномочиями на временное оказание определенных видов услуг в его интересах, на срок не более 12 месяцев, переведенный на государственный язык;
4. Документ об образовании или квалификации иностранного гражданина, переведенный на государственный язык;
5. Документ, подтверждающий профессиональный опыт в соответствующей области не менее чем 3 года, переведенный на государственный язык; 
6. 2 цветных фотографий 3x4.
 
Список документов для временного пребывания в Республике Молдова независимых специалистов
1. Декларация под собственную ответственность о цели и сроке пребывания иностранца из страны Европейского Союза;
2. Оригинал и копию загранпаспорта, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
3. Договор на временное оказание определенных видов услуг на срок не более 12 месяцев;
4. Документ об образовании или квалификации иностранного гражданина, переведенный на государственный язык;
5. Документ, подтверждающий профессиональный опыт в соответствующей области не менее чем 6 лет, переведенный на государственный язык; 
6. 2 цветных фотографий 3x4.
 
Список документов для временного пребывания в Республике Молдова приграничных работников 
1. Декларация под собственную ответственность о цели и сроке пребывания иностранца для выполнения работ;
2. Оригинал и копию загранпаспорта, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
3. Копия краткосрочной визы, при необходимости;
4. Копия трудового контракта;
5. 2 цветных фотографий 3x4.
 
Список документов для временного пребывания в Республике Молдова специалистам в области информационных технологий
1. Декларация под собственную ответственность о цели и сроке пребывания иностранца;
2. Заключение компетентного органа в области информационных технологий;
3. Оригинал и копию загранпаспорта, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
4. Копия краткосрочной визы, при необходимости;
5. Копия контракта о предоставления услуг;
6. 2 цветных фотографий 3x4.
 

Lista actelor privind înregistrarea temporară pe teritoriul Republicii Moldova al lucrătorilor detaşaţi pe o perioadă de pînă la 90 zile

  1. Declaraţia pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului;
  2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
  3. Copia actului de detaşare emis de întreprinderea nerezidentă şi contrasemnat de beneficiarul solicitant;

Atenție! Declaraţia se va prezenta în cel mult 5 zile calendaristice de la data începerii activităţii străinului detaşat în cadrul beneficiarului solicitant.

 

Список документов для временной регистрации откомандированных работников в Республику Молдова на период до 90 дней

  1. Декларация бенефициара-заявителя под собственную ответственность о цели и длительности командировки иностранца;
  2. Копия национального паспорта откомандированного иностранного работника, с проставленной отметкой о пересечении государственной границы;
  3. Копия документа об откомандировании, выданного предприятием-нерезидентом, с подтверждением бенефициара-заявителя;

 

Заметка:

Декларация под собственную ответственность, о цели и длительности откомандирования иностранца, подается за 5 календарных дней до начала деятельности откомандированного иностранца у бенефициара-заявителя.

Act de identitate - act de identitate oficial, eliberat de autoritatea competentă pentru străini în conformitate cu prevederile legii, care atestă identitatea si statutul juridic al străinului, și după caz, domiciliul sau reședința titularului.
Permisul de sedere provizorie - IR se eliberează străinului, caruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de ședere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de ședere în Republica Moldova a titularului, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului străin sau documentului de călătorie valabil, emis de statul, unde persoana își are stabilit domiciliul.
Permisul de şedere permanentă - CR se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă, pe perioada valabilităţii paşaportului cetăţeanului străin şi se reînnoieşte succesiv;
Permis de ședere provizorie pentru apatrizi - IC  asigură dreptul de şedere legală a apatrizilor şi evidența acestora pe teritoriul Republicii Moldova.
Buletinul de identitate pentru apatrizi - CC se eliberează apatridului căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă sau i s-a recunoscut acest statut.
Documentul de călătorie pentru apatrizi - PC face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în Republica Moldova a titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de călători.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat:
- pentru imigrare la muncă; 
- pentru studii; 
- pentru reîntregirea familiei; 
- pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase;
- pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare; 
- pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;
- pentru protecţia victimei violenţei în familie;
- pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau  de securitate naţională;
- pentru activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei;   
- investitorilor străini;
- persoanelor cu funcţii de conducere;   
- specialiştilor;  
- stagiarilor absolvenți de studii superioare.

Lista actelor privind documentarea cu permis de ședere provizorie în scop de muncă lucrătorului imigrant, asociatului/acționarului, persoanelor cu funcție de conducere, activități umanitare/ religioase/voluntariat:
1. Pașaportul național;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Dovada spaţiului de locuit (actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.
 
Lista actelor privind documentarea cu permis de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetățean al RM, cu cetățean străin sau alte cazuri justificate:
1. Pașaportul național;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Certificatul de căsătorie /divorț /deces;
4. Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
5. Certificatele de naștere a copiilor minori (pîna la 18 ani).
6. Dovada spaţiului de locuit (actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.

Lista actelor privind documenarea cu permis de ședere provizorie pentru studii:

1. Pașaportul național;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Demersul  instituției de învățămînt;
4. Dovada spaţiului de locuit (actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, ordinul de repartiţie/bonul de cazare în cămin).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.
 
Lista actelor privind documentarea cu permis de ședere permanentă:
1. Pașaportul national;
2. Permis de ședere (la documentarea repetată);
3. Certificatul de căsătorie /divorț /deces;
4. Buletinul de identite soțului /soției;
5. Certificatele de naștere a copiilor minori (pînă la 18 ani);
6. Dovada spațiului de locuit ( în cazul schimbării domiciliu).
Atentie! Actele se prezintă în original cu anexarea copiilor.

Permisul de ședere provizorie -IR

  

Permisul de ședere permanentă -CR

 

 

 

Permis de ședere provizorie pentru apatrizi -IC