Instruiri pentru angajații Biroului migrație și azil

Опубликовано: чт, 06/06/2019 - 08:31 | | Vizualizări: 649

În perioada 03 – 31 mai 2019, în vederea garantării unei eficiențe în activitatea de serviciu, au derulat ateliere de instruiri pentru funcționari publici cu statut special din cadrul Biroului migrație și azil.
Accentul de bază a fost pus pe aplicarea corectă și uniformă a prevederilor Legii nr. 200 din 16.07.2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova și Legii nr. 59 din 29.03.2012, privind activitatea specială de investigații.
Totodată, au fost studiate noile modificări ale Codului contravențional, în contextul contracarării încălcărilor regimului de ședere de către străini, precum și alte modificări suportate recent de legislația din domeniul migrației. Formatul sesiunilor a fost unul liber, persoanele fiind implicate în analiza și sistematizarea aspectelor ce țin de combaterea migrației ilegale, precum și plasarea ilegală în câmpul muncii a străinilor, proceduri de îndepărtare acestora de pe teritoriul țării și custodia publică.
La instruiri au participat angajații Serviciilor regionale de combatere a șederii ilegale a străinilor, Centrului de plasament temporar al străinilor, Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor și Direcției evidență străini.
Biroul migrație și azil implică activ angajații săi în diferite activități ce pot contribui la consolidarea capacităților instituționale.

Повестка

La moment nu există nici un eveniment planificat.
Подписка на Повестка