Cooperarea interinstituțională în domeniul integrării străinilor

Опубликовано: вт, 23/07/2019 - 08:19 | | Vizualizări: 579

Cooperarea interinstituțională în domeniul integrării străinilor

La 18 iulie 2019 în incinta Biroului migrație și azil s-a desfășurat ședința trimestrială pentru punerea în aplicare a Mecanismului de includere a străinilor în activități de integrare, aprobat prin Ordin comun.
La ședință au participat reprezentații Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din cadrul Primăriei mun. Chișinău.
În cadrul ședinței a fost abordată situația migrațională, inclusiv datel statistice, evaluarea fiecărui comportament al domeniului de integrare de către fiecare autoritate, după domeniul de competență, înaintarea propunerilor privind activitățile de viitor, abordarea aspectelor și cazurilor problematice, evaluarea cadrului legal sub prisma implementării.
Ședințele constituie o platformă de interacțiune dintre autorități, contribuind la facilitarea procesului de integrare a străinilor și implementarea eficientă a politicilor naționale.

Повестка

La moment nu există nici un eveniment planificat.
Подписка на Повестка