Acomodarea socioculturală

Modulul I

Introducere
 • prezentarea participanţilor, prezentarea obiectivelor cursului de acomodare socioculturală;
 • prezentarea materialelor și modulelor care urmează să fie parcurse;
 • evaluarea  cunoștințelor inițiale.
Istorie și geografie
 • geografia;
 • clima, istoria;
 • personalităţi istorice.
Democrație
 • sistemul politic, sistemul administrativ;
 • instituții, legi.
Modulul IISocietate
 • familie (structura familiei);
 • activități de bază;
 • etnii, religie, valori, comportament.
Servicii
 • servicii urgenţă, servicii medicale;
 • învățământ, acomodare, transport;
 • bănci, bani şi cumpărături.
Cultură
 • tradiții, sărbători, muzică, dans, folclor;
 • mâncare (tradiţională şi modernă);
 • personalităţi actuale.
Modulul IIITurism
 • destinații turistice, patrimoniu, vinării.
Timp liber
 • localuri, sport, evenimente, activităţi culturale.
Încheiere
 • recapitulare;
 • susţinerea testului de evaluare a cunoştinţelor dobândite în urma cursului;
 • eliberarea certificatului care atestă absolvirea cursului.