Category: документирование

Опубликовано: чт, 25/03/2021 - 17:20 | | Vizualizări:

Due that the recommendations of the Extraordinary national Commission on Public Health, in order to prevent further spread of Covid-19, the Bureau for Migration and Asylum reiterates the information on the possibility of providing servi

Английский
Опубликовано: чт, 25/03/2021 - 17:15 | | Vizualizări:

Programarea prealabilă la serviciile Biroului Migrație si Azil

Ținând cont de recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, pentru a preveni în continuare răspândirea Covid-19, Biroul migrație și azil reiterează informația privind posibilitatea de prestare a serviciilor la Ghișeul de documentare a străinilor cu programarea prelabilă.

Румынский
Опубликовано: чт, 14/01/2021 - 12:20 | | Vizualizări:

Информация о числе иностранцев, обладающих видом на жительство в Республике Молдова по состоянию на 31.12.2020

Число иностранцев, обладающих видом на жительство в Республике Молдова по состоянию на 31.12.2020, составило около 18,2 тыс. человек, из них: 7,0 тыс. иностранцев обладали постоянным видом на жительство и около 11,2 тыс. - временным видом на жительство, из более чем 121 страны.

Русский
Опубликовано: чт, 14/01/2021 - 10:51 | | Vizualizări:

Information on the number of foreigners documented with residence permits
in Republic of Moldova at the date of 31.12.2020

Number of foreigners documented in RM with residence permits at the date of 31.12.2020 constituted about 18,2 thousand persons, from which: 7,0 thousand foreigners had permanent residence permits, and about 11,2 thousand - temporary residence permits, from over 121 states.

Английский
Опубликовано: чт, 14/01/2021 - 10:47 | | Vizualizări:

Informație despre numărul străinilor documentați cu permise de ședere în Republica Moldova la data de 31.12.2020

Numărul străinilor documentați în RM cu permise de ședere valabile la data de 31.12.2020 a constituit cca 18,2 mii persoane, din care: 7,0 mii străini dețineau permise de ședere permanentă și cca 11,2 mii – permise de ședere provizorie, din cca 121 state.

Румынский

Страницы